605 766 666 aikido.konin@onet.pl

O Aikido

Etykieta DOJO

Dojo jest to miejsce ćwiczeń oraz medytacji. Poszczególne ściany w dojo mają charakter symboliczny. Najważniejszym punktem jest Kamiza – powinna znajdować się na wschodzie. Na tym miejscu nauczyciel udziela lekcji w pozycji shimoza. Należy pamiętać, iż dojo nie jest miejscem religijnym, jego umiejscowienie wynika z japońskiej tradycji i dotyczy zharmonizowania energii

W kamiza umieszcza się tokonoma, czyli portret twórcy Aikido – O sensei Morihei Ueshiby, a także kwiaty.

Wobec tej ściany należy zachować odpowiednią postawę:

 • W Kamiza zasiada tylko nauczyciel
 • Uczniowie nie powinni tam siadać, ani obracać się do niej plecami, kiedy kłaniają się partnerowi z wyższym stopniem
 • Nie powinno się tam niczego układać
 • Hakama jest składana przodem do kamiza
 • Nie może być tam postronnych osób
 • Jeżeli przechodzi się między sensei lub sempai i kamiza , powinno się ukłonićsprzet

Następną ścianą w dojo jest shimoza , która znajduję się naprzeciw kamiza . Po tej stronie zasiadają uczniowie. Za shimoza chowana jest broń. Kolejnym miejscem w dojo jest joseki . Jest to specjalne miejsce, w którym mogą zasiadać asystenci nauczyciela prowadzącego. Ostatnim miejscem jest shimozeki , które jest przeznaczone dla widzów oraz gości przebywających w dojo.

UKŁON

W dojo obowiązuje odpowiednie zachowanie się wszystkich ćwiczących. Jednym z rytuałów jest kłanianie się.

Istnieją dwie formy ukłonów:

Zarei – ukłon w pozycji seiza. Ukłon ten wykonuje się:

 • po udzieleniu przez nauczyciela rady lub wskazówki
 • kiedy zaprasza się partnera do ćwiczeń
 • kiedy umieszczamy coś w kamiza – ukłon w kierunku tokonoma
 • kiedy otrzymujemy lub oddajemy Hakama
 • kiedy nauczyciel prosi uke , aby zademonstrować technikę lub jej element przy wejściu i zejściu z tatami
 • kiedy nauczyciel wchodzi i wychodzi z dojo
 • po zakończeniu ćwiczenia z partnerem
 • Ritzurei – ukłon na stojąco (tylko dla mistrza w dojo)

ZACHOWANIE SIĘ W DOJO

Każdy kto chce przebywać w dojo , musi przyjąć odpowiednią postawę, na którą składa się szereg wymaganych zachowań. Wynika to z tradycji japońskiej oraz jest nierozerwalną częścią budo .

 • Do dojo wchodzi się w odpowiednim obuwiu – zori
 • po wejściu na tatami należy zająć swoje miejsce i pozostać w pozycji seiza
 • po wejściu nauczyciela i sempai należy im się ukłonić
 • w dojo siedzi się w seiza albo się ćwiczy – jedyna dopuszczalna wolna forma jest hanza przy
 • wyprostowanych plecach i opuszczonych kolanach
 • należy wykonywać technikę pokazaną przez nauczyciela i żadnej innej
 • należy być ostrożnym – ćwiczyć zachowując zasady bezpieczeństwa aby uniknąć wypadków
 • należy szanować partnera
 • dojo nie jest miejscem na pogawędki, ćwiczenia wykonywane są w ciszy.

Przebywający na zajęciach muszą odpowiednio odnosić się do nauczyciela. Nie mogą go wołać ani zadawać pytań podczas zajęć – chyba że o to prosi. Powinni mieć zawsze postawę pokorną. Postawa ta odnosi się zarówno do nauczyciela jak i sempai i powinna być utrzymywana także poza dojo .


Ataki

KATATE TORI AI HANMI katate_tori_ai_hanmi nachwyt jedną ręką za jedną rękę w tej samej pozycji (lewej za lewą lub prawej za prawą)
KATATE TORI GYAKU HANMI katate_tori_gyaku_hanmi nachwyt jedną ręką za jedną rękę w pozycji przeciwnej (lewej za prawą lub prawej za lewą)
KATATE RYOTE TORI katate_ryote_tori nachwyt dwiema rękami za jedną rękę
RYOTE TORI ryote_tori nachwyt dwóch rąk za dwie ręce jednocześnie
KATA TORI kata_tori nachwyt jedną ręką z przodu za bluzę w okolicy barków
RYOKATA TORI ryokata_tori nachwyt dwiema rękami jednocześnie z przodu za bluzę w okolicy barków
MUNE TORI mune_tori nachwyt jedną ręką za bluzę w okolicy piersi
USHIRO RYOTE TORI ushiro_ryote_tori nachwyt z tyłu dwiema rękami za dwie ręce jednocześnie
USHIRO KATA TORI ushiro_kata_tori nachwyt z tyłu dwiema rękami za bluzę w okolicy barków
USHIRO ERI TORI ushiro_eri_tori nachwyt z tyłu jedną ręką za kołnierz
USHIRO HIJI TORI ushiro_hiji_tori nachwyt z tyłu dwiema rękami za łokcie
USHIRO KATATE TORI KUBI SHIME ushiro_katate_tori_kubi_shime nachwyt z tyłu za jedną rękę z jednoczesnym duszeniem drugą ręką za szyję
SHOMEN UCHI shomen_uchi uderzenie z przodu ręką w głowę
YOKOMEN UCHI yokomen_uchi uderzenie ręką w bok głowy
KATA TORI MEN UCHI kata_tori_men_uchi nachwyt jedną ręką za bluzę w okolicy barków z jednoczesnym uderzeniem shomen drugą ręką
TSUKI tsuki_chudan tsuki_jodan uderzenie pięścią (chudan – na poziomie brzucha; jodan – na poziomie twarzy)
MAE GERI mae_geri kopnięcie w przód